ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμβόλαιο χρήστη
Καλώς ήρθατε στη custom-look.gr. Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται ως υπηρεσία προς τους πελάτες μας. Παρακαλώ λάβετε υπ’ όψη σας τους παρακάτω βασικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.custom-look.gr. Σημειώστε ότι η χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας συνιστά την άνευ όρων σύμφωνη γνώμη σας ως προς την τήρηση και τη δέσμευση που ορίζουν οι όροι και προϋποθέσεις της.
Ακόμα κι αν παρακάμψετε την παρούσα συμφωνία, η χρήση αυτής της ιστοσελίδας εξακολουθεί να σας δεσμεύει με τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις. Η  www.custom-look.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μετά από κάθε αλλαγή ή τροποποίηση αποτελεί την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας ως προς την τήρηση και την δέσμευση σας προς τους Όρους και Προϋποθέσεις όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί. Γι το λόγο αυτό σας παροτρύνουμε να εξετάζεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας, κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Όλες οι τιμές και τα ποσά που αναγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε Ευρώ (€), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Όταν ένας χρήστης υποβάλλει αίτηση στην ιστοσελίδα για την αγορά προϊόντων εκτύπωσης, υπηρεσιών σχεδιασμού ή άλλων υπηρεσιών, ο χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι χρεώσεις και οι φόροι, αυτόματα θα χρεώνονται στην πιστωτική του κάρτα ή θα καταβάλλονται με μία εγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής που θα ορίζει η custom-look.gr. Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας, θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση της αίτησης της από τον χρήστη. Καμία εργασία εκτύπωσης δε θα ξεκινάει αν δεν έχει εξοφληθεί. Από τη στιγμή που μια εργασία εκτύπωσης έχει εγκριθεί από τον πελάτη και βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής, καμία αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ηλεκτρονικά αρχεία, στην εκτύπωση ή στον χρόνο παραλαβής αυτής. Η προσφορά των δωρεάν μεταφορικών, όταν και όπου αυτή αναφέρεται, έχει ισχύ μόνο εφόσον η υποβληθείσα εργασία παραλειφθεί από τον πελάτη με την πρώτη αποστολή. Σε περίπτωση απουσίας του από τον τόπο παραλαβής που έχει δηλώσει, η custom-look.gr δεσμεύεται να ξαναστείλει την εργασία σε νέα ορισμένη χρονική περίοδο, αλλά δεν καλύπτει τα έξοδα αποστολής, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Πολιτική επιστροφής
Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές και αμετάβλητες.  Από τη στιγμή που έχουμε προσαρμόσει την εκάστοτε παραγγελία με βάση τα αρχεία σας και σύμφωνα με τις δικές σας ακριβείς προδιαγραφές, καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εφόσον η custom-look.gr έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες πάνω στην παραγγελία σας.  Αυτό σημαίνει ότι η custom-look.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα υλικά από εσάς (ηλεκτρονικό αρχείο και πληρωμή) κι έχει ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στην παραγγελία σας (η παραγγελία βρίσκεται στην παραγωγή). Αν διαπιστωθεί ότι έχουμε υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, η παραγγελία σας θα εκτελεστεί από την αρχή. Οποιοδήποτε ελάττωμα θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί εντός 24 ωρών από την παράδοση της παραγγελίας. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης αντικατάσταση της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει στο 100% την ελαττωματική παραγγελία, μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την παραλαβή της. Η παραγγελία θα εκτελεστεί ξανά από την αρχή και θα αποσταλεί στον πελάτη μέσω της ίδιας μεθόδου αποστολής. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων της αποστολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων μπορεί να υπάρξει εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί καμία εργασία πάνω σε μια συγκεκριμένη παραγγελία. Μία τέτοιου είδους επιστροφή χρημάτων θα οριστεί για να καλύψει έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την σχεδίαση μακέτας ή άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγγελία αυτή. Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται από την www.custom-look.gr αποτελεί συμβόλαιο μεταξύ του πελάτη, εφόσον ο πελάτης είναι αυτός που έχει κάνει την παραγγελία και της custom-look.gr. Το γεγονός ότι μπορεί να έχετε πραγματοποιήσει μια παραγγελία για λογαριασμό τρίτου, δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη απέναντι στην custom-look.gr. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε απόφαση από το τρίτο πρόσωπο περί μη αποδοχής παραλαβής συγκεκριμένης παραγγελίας που έχει εκτυπωθεί για εσάς ή ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ σας, δεν επηρεάζει τις ευθύνες σας προς την custom-look.gr.

Πιστότητα χρώματος
Η custom-look.gr  θα αναπαράξει το χρώμα από τα υποβληθέντα προς εκτύπωση αρχεία όσο το δυνατόν πιστότερα, αλλά δε μπορεί να αντιστοιχίσει απόλυτα τη σχέση χρώματος – πυκνότητας. Λόγω των εγγενών περιορισμών στη διαδικασία εκτύπωσης, καθώς και τις διαφορετικές, σε μελάνι, απαιτήσεις της κάθε εικόνας, η ακρίβεια της αναπαραγωγής χρωμάτων δεν είναι εγγυημένη.  Για κάθε παραγγελία που επιβεβαιώνετε στην www.custom-look.gr , συμφωνείτε με αυτόν τον περιορισμό. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ταιριάξουμε την κλίση πυκνότητας του κάθε χρώματος, αλλά καμία ευθύνη δε μας βαρύνει για τυχόν διακυμάνσεις των χρωμάτων μεταξύ των υποβληθέντων προς εκτύπωση αρχείων και του τελικού αποτελέσματος. Καμία ανατύπωση δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί για τυχόν αποκλίσεις των χρωμάτων κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το ταίριασμα των χρωμάτων ή την πυκνότητα του μελανιού για ηλεκτρονικά δοκίμια που έχετε εγκρίνει. Η εφαρμογή της επίστρωσης UV μπορεί να επηρεάσει ή να αλλάξει την εμφάνιση των τυπωμένων χρωμάτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την τελική εμφάνιση των χρωμάτων ενός επιχρισμένου UV προϊόντος.

Καμία ευθύνη για σφάλματα
Η custom-look.gr δε φέρει καμία ευθύνη για σφάλματα σε ένα προϊόν που προκλήθηκαν από οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

Ορθογραφικά λάθη, γραφικά, ξακρίσματα, γραμματική, χτυπημένες γραμματοσειρές, σημεία κοπής, διαφάνειες, τελικό μέγεθος προϊόντος. Η custom-look.gr δεν κάνει καμία αλλαγή στα αρχεία των πελατών.

Πολιτική ποσότητας τεμαχίων
Σύμφωνα με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η custom-look.gr, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε παραγγελία θα αποτελείται από τον ακριβή αριθμό τεμαχίων που έχουν παραγγελθεί.

Αποστολές
Επί του παρόντος όλες οι αποστολές γίνονται μέσω των ταχυμεταφορών «Speedex» και των συνεργατών της. Όταν ολοκληρώνετε μια παραγγελία πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο χρόνος παράδοσης της υπολογίζεται βάσει των εργάσιμων ημερών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπολογίζονται τα Σαββατοκύριακα, οι επίσημες αργίες, καθώς και ημέρα που το πακέτο παραλαμβάνεται από την « Speedex » και των συνεργατών της. Οι χρόνοι αποστολής ποικίλλουν και η custom-look.gr δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που προκύπτουν από τη μεταφορική εταιρία, από απεργίες ή διαδηλώσεις που δυσκολεύουν την πρόσβαση, από τις καιρικές συνθήκες ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής. Επίσης, η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει λόγω απρόβλεπτων συνθηκών της μεταφορικής υπηρεσίας, βλάβης του εξοπλισμού, ασθένειας κ.λπ. Η ευθύνη της custom-look.gr περιορίζεται στην προετοιμασία της παραγγελίας σας και την παράδοση της στην « Speedex » και στους συνεργάτες της για την αποστολή. Η custom-look.gr δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από την αποστολή της μεταφορικής εταιρίας. Οι ημερομηνίες άφιξης της παραγγελίας σας υπολογίζονται προσθέτοντας τον χρόνο της εκτύπωσης και αποστολής. Παρακαλούμε κατανοήστε ότι οι χρόνοι παράδοσης αποτελούν εκτιμήσεις και όχι εγγυήσεις. Παρόλο που κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να έχετε το προϊόν σας μέσα στα αρχικά εκτιμώμενα χρονικά πλαίσια, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες που εκφεύγουν από τον έλεγχο μας και μπορούν να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις αυτές.

Χρόνος Αποστολής
Ο χρόνος αποστολής αναγράφετε σε κάθε προϊόν . Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι οι 10 εργάσιμες ημέρες. Οι παραγγελίες συνήθως έρχονται νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο παράδοσης, αλλά εμείς ορίζουμε αυτό το χρονικό περιθώριο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καθυστερήσουμε την παραγγελία σας. 

Πληροφορίες για τις Υπηρεσίες Αποστολής 

Η custom-look.gr εγγυάται ότι οι διευθύνσεις και τα λοιπά προσωπικά στοιχεία των πελατών της θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες των τελευταίων. Τα στοιχεία δεν θα πωλούνται και δεν θα προσφέρονται για χρήση σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για κάποιον άλλον σκοπό. Η ευθύνη της custom-look.gr περιορίζεται στην προετοιμασία της αποστολής σας και ολοκληρώνεται με την παράδοση της παραγγελίας σας στην μεταφορική εταιρία. Η custom-look.gr είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση λαθών της εκτύπωσης που οφείλονται σε εκείνη, ενώ οποιαδήποτε ζημιά περιορίζεται στην αξία της δουλειάς που έχει εκτυπωθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη. Σε καμία περίπτωση η custom-look.gr δεν ευθύνεται για αποθετικές ή παράγωγες ζημιές ή το κόστος καθ ‘υπέρβαση των χρεώσεων, για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εργασία.
Ο πελάτης θα υπερασπιστεί και δε θα εναντιωθεί κατά τηςcustom-look.gr σε οποιαδήποτε αγωγή ή προσφυγή που ασκήθηκε κατά αυτής από τρίτους για την υποτιθέμενη ζημία, για έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του δικηγόρου) ή ζημίες που προκύπτουν από περιστάσεις κατά τις οποίες η custom-look.gr, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος του πελάτη, χρησιμοποιεί αντίγραφα, φωτογραφίες ή απεικονίσεις που πιστεύεται από τους άλλους ότι είναι εξευτελιστικές, συκοφαντικές ή επιβλαβής για τη φήμη τους ή αν κατά την αποκλειστική κρίση της custom-look.gr, συνιστά παράβαση σε ένα εμπορικό σήμα, ή την εμπορική επωνυμία ή τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους ή σε μία ενδεχόμενη μήνυση ή δικαστική προσφυγή κατά της custom-look.gr για τις ενέργειες των υπαλλήλων του πελάτη που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αλληλογραφίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της custom-look.gr καθώς και με τους όρους που ενσωματώνονται στο παρόν και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτοί είναι λογικοί και ικανοποιητικοί.
Συναινείτε στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την www.custom-look.gr ή τρίτους παρόχους της ή τους αποκλειστικούς εμπορικούς αντιπροσώπους της, σύμφωνα πάντα με τους όρους και για τους σκοπούς που, καθορίζονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της custom-look.gr. Εάν δεν είστε κάτοικος  Ελλάδος, παρακαλούμε σημειώστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλετε στην ιστοσελίδα αυτή, μεταφέρονται στην Ελλάδα  και επεξεργάζονται από την custom-look.gr προκειμένου να παρέχει η ιστοσελίδα αυτή τις υπηρεσίες της σε εσάς, καθώς και για άλλους σκοπούς (όπως ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Περιορισμοί χρήσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμες αιτήσεις αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και όχι για οποιαδήποτε κερδοσκοπική ή ψευδή αίτηση. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου μέσου για πρόσβαση στον κώδικα της ιστοσελίδας, εκτός αν έχει συγκεκριμένα επιτραπεί από την custom-look.gr. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση θα επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του Eλληνικού κράτους. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι διαθέτετε τη νόμιμη ηλικία για να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων σας στη φόρμα μέλους που έχετε συμπληρώσει, ώστε αυτή να παραμένει σε κάθε περίπτωση αληθή και ακριβής.
Συνιστά παραβίαση του νόμου να δίδεται ψευδή στοιχεία (π.χ. όνομα ή αριθμό πιστωτικής κάρτας). Πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν δεν μας δώσετε το πραγματικό σας όνομα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε εκπέμπει μια μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση σε μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα επιβολής του νόμου για την αναγνώρισή σας. Χρήστες με ψευδή στοιχεία μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Άδεια, σχετική με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, χορηγείται για αποκλειστική χρήση της ιστοσελίδας ως χώρος αγορών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των υλικών ή του περιεχόμενου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της custom-look.gr, απαγορεύεται.

Πνευματικά δικαιώματα
Όλοι οι χρήστες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας πρέπει να γνωρίζουν ότι όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, των πληροφοριών, των δεδομένων, των λογισμικών, των φωτογραφιών, των γραφικών, των γραμματοσειρών, των εικόνων και των σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της custom-look.gr ή / και των διαφόρων τρίτων παρόχων («Providers»). Αναπαραγωγές ή αποθήκευση περιεχομένου που ανακτώνται από αυτή την ιστοσελίδα, σε όλες τις μορφές, με οποιοδήποτε μέσο ή τεχνολογία, υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας του  ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να υπερασπίσετε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την custom-look.gr και τους συνεργάτες της από αγωγές αποζημίωσης, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων) που προκύπτουν ή συσχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς. Επίσης, πιστοποιείτε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος των δικαιωμάτων ή έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε το υλικό και τις φωτογραφίες που αναπαράγονται ως μέρος της παραγγελίας σας.